Tjärat lindrev

Tjärat spunnet lindrev ca 2-4cm i diameter.

Lösvikt docka om ca 4kg. (Ca 20 löpmeter/kg.)
Pris: 160kr/kg