Nålbindning - historiskt och modernt i Stockholms län

Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län. En bok om det tusenåriga hantverket nålbindning.

Pris: 190 kr