Isolering och värme i gamla hus 2017

Felaktiga insatser för att spara energi i gamla hus leder till både dyra skador och förfulade hus. Lär dig lösningar som förenar vettig uppvärmningsekonomi med bevarande, estetik och sunda hus.

Hitta

Otto Salomons väg 16, Floda

Datum: 11 mars, 18 november
Tid: lör 10-17
Kursledare: Chico Hovedskov Crafoord, byggnadsingenjör
Avgift: 950 Kr
Plats: Slöjdseminariet, andra våningen

Anmälan och frågor:

Anmäl dig till 11 mars

Anmäl dig till 18 november

Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
www.sv.se/lerum
Tel: 0302-158 58
E-post: lerum[a]sv.se

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard[a]vgregion.se

11 mars kl. 10:00 Nääs18 november kl. 10:00 Nääs

Under kursen går vi igenom huskonstruktioner som timmerhus, plankstommar och regelstommar och ger förslag på energiförbättringar i fyra ”typhus” från 1850- 1970. Vi presenterar olika isoleringsmaterial och deras egenskaper, diskuterar tilläggsisolering av bjälklag, fönster, vindar och snedtak. Vi kommer också in på uppvärmningsteknik och skorstenar.

Kursen är teoretisk och upplagd som föreläsningar, men vi ägnar även en hel del tid åt dina egna frågor.

Efter kursen har du fått svar på de vanligaste frågorna. Du har kunskaper som gör att du undviker de vanligaste felen vid ombyggnad vilket ger dig en både bättre och billigare renovering.

Kursledare är Chico Hovedskov Crafoord, byggnadsingenjör sedan många år på Slöjd & Byggnadsvård. 

Äta

Enklare lunch och kaffe/te ingår i kursavgiften. Anmäl önskemål om specialkost i förväg. 

Tag med

Tjock tröja – det kan vara kallt i lokalerna. Egna frågor att diskutera kring. Det kan också vara bra att ta med sig ett anteckningsblock. 

Anmäl dig till kursen 11 mars

Anmäl dig till kursen 18 november