Stampa en massiv jordvägg - Rammed Earth

Kursen är inställd på grund av för få deltagare. Vi hoppas att kunna köra kursen nästa år, välkomna då!

Att bygga med stampad jord, pisé de terre, är en teknik som har förekommit under ganska lång tid då det är ett billigt och lättöverkomligt material. Särskilt om man har arbetskraften själv.

Hitta

Loviksvägen 8, Alingsås

Datum: 3 juni
Tid:
 10-17
Kursledare: Daniel Bävernäs
Avgift: 950 Kr
Plats: Simmenäs, Alingsås

Anmälan och frågor:

Anmäl dig till kursen här!

 
Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
www.sv.se/lerum
Tel: 0302-158 58
E-post: lerum@sv.se

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

3 juni kl. 10:00 Simmenäs, Alingsås

Välkomna till halmhuset vid Korpaberget i Alingsås. Här pågår arbetet med en massiv stampad jordvägg. 

Stampad jord är en gammal byggteknik som används på många platser i världen och som har mycket liten klimatpåverkan. 

När väggen är färdig kommer den att väga mer än 10 ton och utgöra en enorm termisk massa i huset. Det kommer att fördröja temperaturväxlingar och med mycket små medel fungera likt en klimatanläggning som bidrar till ett behagligt inomhusklimat året runt. 

Kursdeltagare får prova på de olika stegen i att förbereda lerjorden; 

Blanda med sand och grus, pigmentera och fukta blandningen, innan den placeras i en byggform och sedan kompakteras genom att ”stampa” för hand. 

Vi tittar på fördelarna med stampad jord som byggteknik, och hur den massiva väggen kan användas för minskad energiförbrukning.

Kursledare: Daniel Bävernäs

Äta  

Enklare mat och kaffe/te ingår i kursen. Meddela i god tid allergier osv.

Ta med

Tag med arbetskläder och egna arbetshandskar.

Anmäl dig till kursen här!