Vi lägger om stenmurar under byggnadsvårdslägret på Florö sommaren 2016.